Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Lodnefiol

Lodnefiol

Latinsk navn: Viola hirta.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Asia og Europa.

Økologi: Halvtørr eller frisk gressmark på åpne steder helst i halvskygge i edelløvskog, oftest på kalk. Det virker som om den innfinner seg i noe sein etableringsfase i beite- eller slåttelandskap, men utgår ved for sterk utskygging.

Lokaliteter:
Oslo: Skilpadden. Status: Intakt. 2003.
Oslo: Lindøya. Status: Intakt. 2001.
Oslo: Hovedøya. Status: Intakt. 2001.
Oslo: Aker, Vestre Aker; Frognerparken. 1995. Status: Intakt, liten og utsatt forekomst.
Oslo: Aker, Østre Aker; Hovedøya. 1990. Status: Intakt.
Oslo: Aker, Østre Aker; Lindøya. 1995. Status: Intakt, men liten og meget utsatt forekomst.
Oslo: Aker, Ullern; Skøyen, Den engelske park, V og N for dam. 1995. Status: Intakt, små forekomster.
Oslo: Aker, Ullern; Skøyen, Den engelske park, Ø og V for hus. 1995. Status: Intakt, små forekomster.
Oslo: Aker, Ullern; Skøyen, Søndre Skøyen, Silkestrå. 1995. Status: Intakt, små forekomster.
Oslo: Peturs: Ola Narr, Tøyenbadet. 1995. Status: Intakt.
Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Antall lokaliteter: 14 sikre. 10 i Oslo.

Trussel: Gjengroing og utbygginger.

Nødvendige tiltak: Skjøtsel. Overvåkings- og sikringstiltak.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen kjente.

Kommentar: Lodnefiol har hatt særlig stor tilbakegang i Oslo-området. A. Blytt beskrev den som alminnelig i Oslo og Akershus.
Tidligere leveområder:
Oslo: Aker, Røa; Holmen. Siste registreringsår 2005. Status: Gjenfunnet av Tore Berg.
Oslo: Aker, Røa; Huseby. Siste registreringsår 2005. Status: Ikke gjenfunnet.
De gamle lokalitetene mellom Husebu og Montebello ble inentert i 2005 av Tore Berg, men ikke gjenfunnet. Oslo: Aker, Ullern; øst for Hoffsveien, ovenfor krysset til Jarlsborgveien. Sist sett i 2005. Status: Ødelagt av gangveg. Et - to eksemplarer.
Oslo: Aker, Ullern; Smedstad, ved ishusene. Siste registreringsår 1899. Status: Utgått.
Oslo: Aker, Montebello. Siste registreringsår 1931. Status: Utgått med stor sannsynlighet.
Oslo: Frogner; Skarpsno, Dragonskoven. Siste registreringsår 1800-tallet. Status: Utgått, nedbygget. Oslo: Gamle Aker; Gamle Aker kike. Siste registreringsår 1910. Status: Sannsynligvis utgått.
Oslo: Aker, Vestre Aker; Bygdøy. 1800-tallet. Status: Sannsynligvis utgått, men ingen grunn til at ikke forekomsten kan dukke opp på nytt.
Oslo: Aker, Østre Aker; Ensjø. 1800-tallet. Status: Sannsynligvis utgått.
Oslo: Aker, Ullern; Skøyen, Skøyenveien nær Guldbergsvei. 1984. Status: Tilstedeværende. Her var det en stor forekomst på ca. 100 individer frem til ca. 1985. Da forekomsten ble ødelagt pga. anlegg av gangveg. I dag er det bare igjen et par individer.
Oslo: Peturs: Ola Narr, V for Tøyen holdeplass. 1991. Status: Utgått.
Oslo: Sagene; Torshov. 1904. Status: Sannsynligvis utgått.
Akershus:
Asker: Asker. Siste registreringsår 1906. Status: Usikker, utgått?
Bærum: Jar; Lysaker. Siste registreringsår 1800-tallet. Status: Sannsynligvis utgått.

Referanser:
  • Bjureke, K. 2002: Registrering av botanisk mangfold på øyene i Indre Oslofjord, Nesodden - og Oslo kommune.
  • Rapport nr.: 1/2002. Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 90 og 99.
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Høiland, K. 1996: Truete kulturbetingete planter i Norge 3. Planter i beitemark og slåtteng: 13.
  • Naturhistoriska riksmuseet: Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/di/viola/viola/violhir.html

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv