Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Almegulfly

Almegulfly

Latinsk navn: Xanthia gilvago.

Rødlistestatus: Sårbar.

Utbredelse: Eurasiatisk; fra Altaifjellene gjennom Kirgistan, Armenia, Kaukasusområdet, Irak, og Lille-Asia, til europeisk Russland og Vest-Europa; i Europa fra sydlige Fennoskandia og sydover til Middelhavet, samt Nord-Afrika. Økologi: Skog og hage, i Oslo gjerne parker med alm.

Næringsplante: Alm.

Lokaliteter:
Oslo: Frognerparken. Siste registreringsår 1987.
Oslo: Helsfyr. Siste registreringsår 1983.
Oslo: Skullerud. Siste registreringsår 1983.
Oslo: Tøyen. Siste registreringsår 1949.

Akershus:
Ås: Ås. Siste registreringsår 1996.
Østfold Vestfold, Telemark og Vest-Agder.

Antall lokaliteter: 12. Oslo tre.

Trussel:
Almesyke, avvirking av almeskog og almer i parker og hager.

Nødvendige tiltak: Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, bekjempelse av almesyken og overvåkning.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Referanser:
  • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
  • Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 104.

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv