Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Almestjertvinge

Almestjertvinge

Latinsk navn: Satyrium w-album.

Rødlistestatus: Sårbar. Utbredelse: Fra Nord- og Mellom-Europa og østover til Japan; midtre og sydlige deler av Fennoskandia.

Økologi: Almeskog eller områder med alm, gjerne med enger og veikanter med bl.a. åkertistel eller andre nektarplanter i nærheten.

Næringsplante: Alm, arten foretrekker gjerne litt større trær; noe mer uvanlig på ask.

Levested:
Oslo: Grønland. Siste registreringsår 1987.
Oslo: Bryn. Siste registreringsår 1985.
Oslo. Helsfyr. Siste registreringsår 1985.
Oslo: Tøyen. Siste registreringsår 1847.
Akershus:
Asker: Nesøya. Siste registreringsår 1990.
Asker: Semsvannet. Siste registreringsår 1985.
Bærum: Borøya. Siste registreringsår 1981.
Bærum: Ostøya. Siste registreringsår 1992. Bærum: Skuggedal. Siste registreringsår 1992.
Bærum: Bærumsmarka. Siste registreringsår 1987.
Bærum: Sandvika. Siste registreringsår 1992.

Ås: Ås. Siste registreringsår 1987.

Østfold Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Antall lokaliteter: 53. Oslo tre.

Trussel: Almesyke og avvirking av eldre almeskog.

Nødvendige tiltak:
Vern av økosystemene, naturlige habitat og opprettholdelse av levedyktige bestander av arten i dens naturlige omgivelser, rehabilitere og gjenopprette ødelagte økosystemer, gjenoppbygging og rehabilitering av arten, bekjempelse av almesyken og overvåkning.

Gjenoppbygging- og restaureringstiltak: Ingen.

Kommentar: Arten hår fått status sårbar pga. almesyken.

Referanser:
Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
Hansen, L. O. og Aarvik, L. 2000: Sjeldne insekter i Norge. 3 Sommerfugler (Lepidodtera). NINA Fagrapport 38: 71.
Norges sommerfugler. Zoologisk museum. 

dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv