Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Slettsnok

Slettsnok

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9. Lenker
 • 10. Kilder

  1. Beskrivelse

  Slettsnok (Coronella austriaca)

  Slettsnok blir omkring 90 cm lang. Lysbrun eller grå med mørkebrune flekker fra hode til spord. Mørk øyestrek fra snute til bakhode. Begge kjønn er like, men hunnen er noe mørkere enn hannen. Pupillene er runde.

  2. Adferd

  Ligger ofte og soler seg. Jakter hovedsakelig på smågnagere reptiler (stålorm og firfisler), amfibier, men tar også fugler, fisk og insekter. Siden slettsnoken ikke er giftig dreper den sitt bytte ved å kveile seg rundt og på den måten kvele det. Slettsnoken klatrer forøvrig utmerket.

  3. Livssyklus

  Slettsnoken parrer seg i mai. 2-14 unger fødes i august-september. Aktiv fra mai til september. Ligger i dvale i frostfrie hullrom i bakken fra novemper til april.

  4. Økologi

  Trives i tørre og varme områder som solrike bakker, rasmarkeng og strandsoner. Finnes ofte iområder med firfisler, stålorm og hoggorn da disse utgjør hovedføden.

  5. Utbredelse i Norge

  Sparsomt i kyststrøkene fra svenskegrensen til Stavangerområdet.

  6. Utbredelse i verden

  Europa med unntak av nordlige delene av Storbritannia og Scandinavia.

  7. Historikk

  Arten er første gang beskrevet av Laurenti i 1768.

  8. Tilstand

  Opplysninger mangler.

  9. Lenker

  10. Kilder

 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
 • Jonsson, B. og Semb-Johansson, A. 1992: Norges dyr. Fiskene 1. Krypdyr, amfibier, ferskvannsfisker: 34.

 • dot


  blank

  Blank

  Årets

  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

  Les mer...


  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv