Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Åkerrikse

Åkerrikse

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9. Lenker
 • 10. Kilder

  1. Beskrivelse

  Åkerrikse blir 27 cm lang. Begge kjønn er tilnærmet like. Lysbrun og spraglete med mørkere striper. Grå partier på hodet. Kyllingene er svarte.

  2. Adferd

  Sky fugl som omtrent aldri sees, men som til gjengjeld høres godt med sin karakteristisk ensartet knirkende lyd gjennom sommernettene. Hannene synger for det meste fra skumring til dimring ute i åkre og enger for å kalle på hunner. Lyden kan forveksles med lyden tilknyttet vanningsanlegg, og bærer nærmere en km. Fuglene spiller ofte to eller tre sammen. Avstanden mellom dem er gjerne 100-400 m.

  Fuglene flyr med slappe vingeslag og med beina hengene ned.

  Åkerriksen er en trekkfugl som overvintrer i tropisk Afrika. Fuglen kommer til Norge fra mai og utover.

  Kyllingene er i stand til å finne mat på egen hånd etter noen dager. I løpet av et par uker er de uavhengige av moren. I løpet av fem uker er du flyvedyktige, men det er ikke uvanlig at de oppholder seg i området de ble klekket i helt til september.

  3. Livssyklus

  Hannene kaller og parrer seg med flere hunner. Hunnen legger til sammen 7-12 egg i et enkelt rede på bakken, og er alene om ruge og ta seg av dem. Under eggleggingen verper hunnen 1-2 egg i døgnet. I løpet av sommeren får hun ofte to kull. Første kull gjerne i begynnelsen av juni og siste i slutten av juli.

  Trekker i august-oktober til Afrika, tilbake i mai-juni

  4. Økologi

  Kulturmark, frodige enger med gress/korn høyere enn 20 cm slik at fuglen kan gjemme seg.

  5. Utbredelse i Norge

  Østfold (3), Akershus (5), Hedmark (1), Oppland (1-2), Buskerud (1), Vestfold (6), Telemark (3), Vest-Agder (7), Rogaland (19-20), Hordaland (8), Sogn og Fjordane (1), Møre og Romsdal (3-4), Sør-Trøndelag (7) og Nord-Trøndelag (3).

  6. Utbredelse i verden

  Et belte fra Europa til de vestlige delene av Kina.

  7. Historikk

  Arten er første gang beskrevet av Linné i 1758.

  Bestanden med åkerrikse har gått sterkt tilbake de siste 50 årene både nasjonalt og internasjonalt. Fuglen er globalt utrydningstruet.

  8. Tilstand

  Åkerrikse var svært vanlig på 1800-tallet. Siden den gangen har den gått tilbake, men er nå tilsynelatende i fremgang.

  9. Lenker

  BirdLife International Corncrake Conservation Team.

  Arkive. Images og life on Earth: Corncrake (Crex crex).

  10. Kilder

 • Dale, S., Andersen, G. S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus: 250.
 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
 • Folvik, A. og Øien, I. 1999: Ned og opp for åkerriksa! Vår Fuglefauna 22: 92-93.
 • Folvik, A. og Øien, I. 1998: Åkerriksa holder fortsatt stand! Vår Fuglefauna 21: 60-61.
 • Folvik, A. og Øien I. 1997: Prosjekt Åkerrikse. Norsk Ornitologisk Forening. 1997.
 • Fugler. Europa. Nord-Afrika. Midtøsten. J.W. Cappelens Forlag a.s.

  Til toppen av siden

 •   application/octet-streamAkerrikse-Opptak.m4a

  dot

  Tips en venn
  Send til e-post:
  Fra e-post:
  Melding:
  Kode 

  blank

  Blank

  Årets

  Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

  Les mer...


  Insektrapport 2018

  Les mer...


  Insektrapport 2014

  Les mer...


  Insektrapport 2011

  Se rapport 40 MB


  Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
  Flaggermus i Oslo-kirker 2009
  Se rapport (PDF, 724Kb)


  Insektrapport 2008
  Insektsrapport
  Se rapport (PDF, 40Mb)


  Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

  Se rapport (PDF, 1,2Mb)


  Registrering av amfibier i Oslo 2008

  Se rapport (PDF, 384Kb)


  Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
  Rapportforside
  Se rapport (PDF, 2,3Mb)


  Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

  Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

  blank
  Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv