Norsk Naturarv
blank
Hjem > Oversikt over rapporter > Stor salamander
Årets dyr 2005:

Stor salamander

Oslo og Akershus huser en av landets største bestander med stor salamander, og Norge har en av verdens største bestander av denne arten. For femti år siden var dette et vanlig dyr på Øst-, Vestlandet og Trøndelag.

Stor salamander tilhører amfibiene som globalt er i tilbakegang både i antall individer og arter. Hovedårsaken til at stor salamander forsvinner skyldes at gytedammene forsvinner.

Landskapet rundt omkring i Norge har gjennomgått store endringer på en mannsalder. Tidligere var det vanlig med gårdsdammer. Disse tjente som drikkekilde for husdyr, vann for eventuelle branner, for røyting av lin og lind samt andre bruksområder. I tillegg var det vanlig med isdammer. Før kjøleskapets tid ble isen hentet ut fra egne dammer om vinteren for matlagring om sommeren. I slike vann trivdes stor salamander.

Stor salamander
Stor salamander. Foto: Jan Rabben

Omlegging av jordbruket til rene korn- og husdyrdistrikter, ny teknologi som unyttiggjorde gårds- og isdammer samt en brønnlov medførte at dammene ble gjenfylt eller fikk gro igjen.

Å redde stor salamander er en enkel oppgave. Det utføres ved vedlikehold og restaurering av dammer hvilket medfører et landskap med vannspeil. Fiskeløse dammer er en naturtypen i sterk tilbakegang. Disse er svært viktige da de danner egne økosystemer med stort artsmangfold hvorav flere rødlistearter.

Amfibier er svært utsatt for forurensning og kan beskrives som dammenes "kanarifugler". Tilstedeværelse av stor salamander indikerer fravær av miljøgifter.

  application/octet-streamStor salamander (Triturus cristatus) hos Global Amphibian Assessment
application/octet-streamLes mer om amfibier hos Global Amphibian Assessment
text/htmlLes mer om amfibier hos The Herpetological Conservation Trust
application/octet-streamLes mer om Stor Salamander her hos Norsk Naturarv.

dot


blank

Blank

Årets
Rapport av Roman Gramsz, Katarzyna Bociąg og Bjørn Smevold 2024
Luronium natans protection action in Breisjøen, Oslo 2019, 2020 and 2021
Flytegro Breisjøen 2024
Les mer...


Flytegro Blyttia 2018, 2019 og 2023
Blyttia forside flytegro
Les mer...


Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Les mer...


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Les mer...


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Les mer...


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Les mer...


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Les mer...

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv