Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Hardangerfjorden

Hardangerfjorden

Hardangerfjorden-200.jpgHardangerfjorden er Norges nest lengste fjord og verdens tredje lengste der den strekker seg 183 km inn i landet. Den begynner ved lave svaberg langs Nordsjøen og skjærer seg inn til Europas største høyfjellsplatå og Nordens sydligste jøkel.

Hardangerfjorden.jpg

Fjorden er omgitt av over 1000 m høye fjell. Største dybde på 800 meter er omtrent halvveis i fjorden.

Bygdene langs Hardangerfjorden var inntil 1900 preget av jordbruk, seterdrift, jakt og fiske. Gårdene er fåtallige og ligger spredd langs fjordens lier og innerst i fjordarmene. Forutsetningen for å kunne hente ressurser fra naturen er begrenset. Mot slutten av 1800-tallet ble det dyrket opp frukthager i liene. Til sammen skal det være flere 100 000 epletrær, noe som gjør Hardanger til Norges største frukthage, og som setter sitt preg på området under blomstringen om våren.

Liene ned til fjorden og dalene innerst i fjordene er de eneste stedene som egner seg for jordbruk og fast bosetning. Bosetningen var tilknyttet jordbruket kombinert med utmarksdrift og utnyttelse av fjellet. Sidedalene var viktige for stølsdrift. Seterhus ble oppført opp mot skoggrensen, og feet beitet i fjellet. Overskudd av melk og dyr ga grunnlag for flere folk på gårdene. Jakt spilte dessuten en vesentlig rolle. Reinjakt var svært viktig da dyrene ga kjøtt, pels og gevir, noe som betydde store og verdifulle ressurser for gårdene, og overskudd ga grunnlag for handel. Foruten fjellet var nærheten til havet viktig for fiske og ferdsel.

Gårdene kan fortone seg som avsidesliggende i dag, men fjorden var hovedferdselsåren for bøndene. Dessuten bandt vannet områdene rundt fjorden sammen og spilte en viktig rolle for bøndenes mobilitet og økonomi. I tillegg var Hardangerfjorden i eldre tider en viktig ferdselsåre mellom Vest- og Østlandet. Folk kom med båt fra kysten og inn fjorden, og deretter fulgte de ferdselsveier over Hardangervidda videre østover.


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv