Norsk Naturarv
blank
Hjem > Arkiv >  Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark

Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark

Snøhetta-150.jpg

Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark er et stort høyfjellsområde.  Landskapet er variert, har flere ulike naturtyper og med et intakt høyfjellsøkosystem med en av Norges største villreinstammer.

Området byr på store variasjoner innen topografi, geologi og økologi. Det begynner med et skrint høyfjellsplatå med topper på over 2000 moh. der Snøhetta, det høyeste fjellet utenfor Jotunheimen, dominerer med sine 2286 moh. I lavlandet går terrenget over til lyngheier, våtmark, vassdrag og fjellskog.

 

Geologien endrer seg gjennom området fra harde og sure bergarter til mykere og kalkholdige bergarter som forvitrer og gir et næringsrikt jordsmonn. Denne fordelingen avspeiles i områdets flora og fauna.

 

Dovre.jpg

 

Plantelivet er rikt og med flere sjeldne og endemiske arter som knutshørapp, høyfjellsklokke, dovrefjellvalmue og snøstjerneblom. Angivelig er flere av de uvanlige artene som vokser her overlevd istiden på nunataker, som norsk malurt og ulike fjellvalmuer.

 

Dette er forutsetningen for et rikt dyreliv. Dovrefjell–Sunndalsfjella er kjerneområde for villreinstammen i tillegg til å ha faste bestander med jerv, fjellrev, kongeørn, jaktfalk og rype. På 1900-tallet ble det satt ut moskusfe fra Grønland.

 

Snøhetta-III.jpg


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv