Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Rødlistearter i Oslo > Rødlisteartikler > Skogdue

Skogdue

 • 1. Beskrivelse
 • 2. Adferd
 • 3. Livssyklus
 • 4. Økologi
 • 5. Utbredelse i Norge
 • 6. Utbredelse i verden
 • 7. Historikk
 • 8. Tilstand
 • 9. Lenker
 • 10. Kilder

  1. Beskrivelse

  Skogdue blir 32-34 cm lang. Vingespenn 63-69 cm. Begge kjønn er tilnærmet like. Grå med mørke vinger og stjert. Rosa strupe med metallglinsende grønne flekker på hver side av halsen.

  2. Adferd

  Fuglene påtreffes i skog. Hannene kaller på hunnene og markerer territoret med kurring og ved spillflyvning med V-stilte vinger. Trekker til å fra Norge i store flokker. Overvintrer hovedsakelig i Syd-Europa, men enkelte også i nordvestlige deler av Asia.

  3. Livssyklus

  Hunnen legger rundt 6 egg i hule trær.

  Skogdue trekker til Norge i mars-april og drar i september-oktober.

  4. Økologi

  Tilknyttet åpent skogsområder bestående av løv- og løvblandingsskog nær kulturmark, avhengig av naturlige hulrom i trær, svartspetthull, rugekasser, hull i steingarder osv. for å hekke.

  Fuglen lever av ulike frø, bær og knopper.

  5. Utbredelse i Norge

  Østlandet: Oslofjordområdet opp til Mjøsatraktene.

  6. Utbredelse i verden

  Nord-vestre deler av Asia, Afrika (Marokko) og Europa.

  7. Historikk

  Arten er første gang beskrevet av Linné i 1758.

  8. Tilstand

  Skogdue er er ikke vanlig, men kan lokalt opptre tallrikt. Fuglens sparsomme utbredelse og forekomst kan skyldes at arten let forveksles med ringdue.

  9. Lenker

  10. Kilder

 • Dale, S., Andersen, G. S., Eie K., Bergan, M. og Stensland, P. 2001: Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus: 246.
 • Direktoratet for naturforvaltning. 1999: Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport 1999-3.
 • Fugler. Europa. Nord-Afrika. Midtøsten. J.W. Cappelens Forlag a.s.

  • dot


   blank

   Blank

   Årets

   Insektrapport 2018

   Les mer...


   Insektrapport 2014

   Les mer...


   Insektrapport 2011

   Se rapport 40 MB


   Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
   Flaggermus i Oslo-kirker 2009
   Se rapport (PDF, 724Kb)


   Insektrapport 2008
   Insektsrapport
   Se rapport (PDF, 40Mb)


   Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

   Se rapport (PDF, 1,2Mb)


   Registrering av amfibier i Oslo 2008

   Se rapport (PDF, 384Kb)


   Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
   Rapportforside
   Se rapport (PDF, 2,3Mb)


   Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

   Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


   Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
   Forside rapport 2006
   Se rapport (PDF, 4Mb)

   blank
   Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv