Norsk Naturarv
blank
Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold >  Arter i tall

Arter i tall

Flercellete dyr er systematiser i rekker. Inndelingen er foretatt etter kroppens symmetri og ledd.
Rekke % Antall arter Arter i Norge Opphav Fossile arter
Hvirveldyr 453.000183
Leddyr801.113.00015.000Kambrium
Rundormer222.000
Flatormer1,920.000
Leddormer112.000
Taglormer0,03320
Slimmakk0,11200
Pigghuder0,56000Kambrium13.000
Nesledyr0,910.000300Prekambrium
Armføttinger0,01260Kambrium30.000
Mosdyr0,15000180Ordovicium15.000
Hjuldyr0,22000
Bløtdyr560.000
Ribbemaneter0,01100Prekambrium
Polypper
Svamper0.910.000232Prekambrium

dot


blank

Blank

Årets

Mosefloraen på Slåttemyra i Nittedal kommune 2020

Les mer...


Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv