Norsk Naturarv
blank
Hjem >  Bidrag til myzosomernes anatomi og histologi
Myzosomernes anatomi og histologi. Fridtjof Nansen. 1885

Bidrag til myzosomernes anatomi og histologi

Indhold


Literaturnedtegnelse.
Historisk indledning ....................................... 1
Myzostomernes systematiks historie. Kjendskaben til myzostomernes anatomiske bygning [s. 1].
Det embryologiske kjendskab til myzostomerne [s. 2]. Om palaeontologisk kjendskab til myzostomerne (s. 3).
Material og undersegelsesmethoder............................... 3
Beskrivelse af arter anvendte til undersøgelserne ...... ................... 4
M. cirriferum [s. 4]. M. glabrum. M. gigas. M. giganteum [s. 5]. M. graffi [s. 6]. M. carpenteri [s. 7].
Integument........................................ 9
Cuticula, Epidermceller [s. 9], Cutis, Hudmuskellag [s. 10]. Nervesystemet.............................................. 10
Historisk oversigt [s. 10].
Undersøgelser [s. 12]. Svælgring (med hjerne) [s. 12]. Svælgrarets nervesystem [s. 14].
Bugstreng (Kommissurer og den intermediære nerve, Ganglieceller, Bugstrengens
segmentation) [s. 17]. De perifere nerver [s. 20]. Fodganglierne [s. 23].
Nærvesystemets histologi ...................................... 27 Skede (ydre og indre) [s. 27]. Ganglieceller (to typer, en hvis udløber gaar direkte over i
en perifer »nervecylinder«, en anden hvis udløber opløser sig i den centrale fibrillære masses
fibrillenet) [s. 30]. Den fibrillære masse (bestaar i central-nervesystemet af længdecylindre
(samt tversgaaende nervecylindre kommende fra ganglieceller og nerver) og et udbredt
fibrillenet [s. 32]. Resumé (Almindelige love for celleudløbernes og nervefibrillernes forløb etc.) [s. 34]. Om nervesystemets udvikling. Abnormitet og uregelmæssighed i nervesystemets bygning [s. 35].
Myzostomernes nervesystem, sammenlignet med andre dyregruppers [s. 35].
Sanseorganer.............................................. 40
Kropshule og bindevævssubstans.................................... 40
Muskulaturen.............................................. 41
De segmentale hudkjertelsaekke (Saugnäpfe) ............................ 42
Hageapparaterne.............................................. 44
Hagerne [s. 44]. Hagerne omgivende kjertelmasse[s.45]
Ernæringsorgan.............................................. 46
Svælgrøret [s. 46], Oesophagus. Maven [s. 47]. Tarmgrene [s. 47]. Kloakkanal. Ernæringskanalen omgivende kjertelvæv [s. 50
Kjønsorganerne.............................................. 5
De kvindelige kjønsorganer [s. 51]. (De 3 oviducter [s. 53].) De mandlige kjønsorganer [s. 54]   (og de subectodermale testes [s. 55].)          
De komptementaere banner (hjelpehanner) (samt om hermaphroditismen [s. 59]) . .....57
Parasitter fundne i myzostormer) (Tænia myzostoma) . ...................63
Den systematiske stilling
Sammenligning med andre dyregrupper [s. 63] Stilling i systemet [s. 67].

 


dot


blank

Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv