Norsk Naturarv
blank
Hjem > 2005

Årets 2005

Med årets dyr, fugl, plante og forsker ønsker Norsk Naturarv å sette søkelyset på naturarven representert ved kjente og ukjente arter og forskere. Felles for dem er at de har en spesiell historie å fortelle.

Årets forsker 2005:
Fridtjof Nansen
NansenFridtjof Nansen, 1861-1930, er mest kjent som polarforsker, diplomat og humanist. Han spilte en sentral rolle i unionsoppløsningen i 1905. Mindre kjent er imidlertid hans innsats innen zoologi og oseanografi (læren om havet).

dot
Årets fugl 2005:
Hortulan
HortulanFor femti år siden fantes denne fuglen over det meste av landet. Den gangen var hortulanen like vanlig som sin slektning gulspurven. På 1800-tallet er det antatt at det fantes mellom 1000 og 20 000 par bare rundt Oslofjorden.

Årets dyr 2005:
Stor salamander
Stor salamanderOslo og Akershus huser en av landets største bestander med stor salamander, og Norge har en av verdens største bestander av denne arten. For femti år siden var dette et vanlig dyr på Øst-, Vestlandet og Trøndelag.

dot
Årets plante 2005:
Flytegro
FlytegroDenne planten lever kun i Nord-Europa og er sjelden i hele sitt utbredelsesområde - så sjelden at veksten er en sensasjon i de landene hvor den finnes.


Blank

Årets

Insektrapport 2018

Les mer...


Insektrapport 2014

Les mer...


Insektrapport 2011

Se rapport 40 MB


Flaggermus i Oslo-kirker, mai 2009
Flaggermus i Oslo-kirker 2009
Se rapport (PDF, 724Kb)


Insektrapport 2008
Insektsrapport
Se rapport (PDF, 40Mb)


Kvalitetssikring av observasjoner av spissnutefrosk ved tidligere kjente yngledammer i Oslo, våren 2008

Se rapport (PDF, 1,2Mb)


Registrering av amfibier i Oslo 2008

Se rapport (PDF, 384Kb)


Registrering og overvåking av utvalgte insektarter i Oslo kommune, 2007
Rapportforside
Se rapport (PDF, 2,3Mb)


Kartlegging av stor vannsalamander Triturus cristatus i Oslo somrene 2006 og 2007

Se rapporten (PDF, 2,4Mb)


Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006
Forside rapport 2006
Se rapport (PDF, 4Mb)

blank
Tor Øystein Olsen, Styreleder Norsk Naturarv, Konvallvegen 67 2742 Grua, Telefon: 90 68 41 45, e-post: post@naturarv.no, Konto: 2280 31 16389, Copyright: © Norsk Naturarv