www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Steinbrudd ved Årvollåsen

Steinbrudd ved Årvollåsen

Type: Dam.
Areal: Ca. 20 m².
Største dybde:  Ca. 0,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,3 m.
Tilstand: Dårlig.
Gjennomstrømning: Ingen.
Vegetasjon: < 30 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpen.
Høyde: Ca. 277 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak og ustabil. (Midt i gytingen. Ingen voksne individer.) Bestanden får 1 av 10 poeng.
Antall gyteplasser: 1: Eneggklase.
GPS-koordinater: 59°57'.27,4" N 10°49'41.7" Ø (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Fisk: Nei.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 2.5.2017.
Gnr./bnr.: 87/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2017.


dot


blank