www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bekk II ved Årvollåsen, Lillomarka

Bekk II ved Årvollåsen, Lillomarka

Type: Bekk.
Areal: Mindre bekk.
Største dybde:  Ca. 0,4 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: < 50 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpen.
Høyde: Ca. 230 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. (Midt i gytingen. 22 voksne individer i lek.) Bestanden får 6 av 10 poeng.
Antall gyteplasser: 1: 4070 eggklaser.
GPS-koordinater: 59°57'.12,4" N 10°50'18.3" Ø (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Fisk: Nei.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 21.4.2017.
Gnr./bnr.: 85/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2017.


dot


blank