www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Pytt langs vegkant ved Breisjøen

Pytt langs vegkant ved Breisjøen

Type: Pytt langs vegkant.
Areal: Omkring 5 m².
Største dybde:  Ca. 0,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,2 m.
Tilstand: Dårlig.
Gjennomstrømning: Liten.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpen.
Høyde: 262 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak og ustabil. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Gyting for omtrent to dager siden. 1 eggklase. Ingen voksne individer.
GPS-koordinater: 59°58'.42,1" N 10°51'11.1" Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Fisk: Ingen.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 29.4.2017.
Gnr./bnr.: 94/104.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2017.


dot


blank