www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Bekk til Steinbuvannet

Bekk til Steinbuvannet

Type: Bekk fra Stokkevann til Steinbuvannet.
Areal: Mindre bekk.
Største dybde:  Ca. 0,5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 0,2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: < 10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Delvis lysåpen.
Høyde: 261 til 261 moh.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Antall gyteplasser: 3. 1: 20 til 30 eggklaser, 2: 15 til 20 eggklaser og 3: 25 til 35. Gyting to til tre ganger; fra et til syv døgn siden. Til sammen 60 til 85 eggklaser. Ingen voksne individer.
GPS-koordinater: 1: 59°58'.53,2" N 10°52'57.6" Ø, 2: 59°58'.53,8" N 10°52'57.1" Ø og 3: 59°58'.54,1" N 10°52'57.2" Ø (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Fisk: Ingen.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 29.4.2017.
Gnr./bnr.: 94/104.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2017.


dot


blank