www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Setertjern

Setertjern

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: 19 500 m².
Største dybde:  Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Sivbevokst bredde nord-øst i tjernet. Lysåpent.
Moh.: 294.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Gyteting avsluttet for 510 dager siden. Ingen voksne individer. 50–70 eggklaser i en hop.     
Fisk: Ja.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°58'.38.2"N 10°49'38.0"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 27.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 75/299.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank