www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Mellomputten

Mellomputten

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Myrtjern.
Areal: 1000 m².
Største dybde:  Ca. 3 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Liten.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Sivbevokst bredde øst i tjernet. Lysåpent.
Moh.: 289.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Gyteting avsluttet for 5–10 dager siden. Ingen voksne individer. 3050 eggklaser i en hop.     
Fisk: Ukjent.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°58'.34.0"N 10°48'55.9"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 27.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 75/299.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank