www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Vannsig til Store Åklungen

Vannsig til Store Åklungen

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Vannsig.
Areal: 5 m².
Største dybde:  0.3 m.
Gj.snitt dybde: 0,2 m.
Tilstand: Dårlig.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Vannsig mellom skog og skogsbilveg. Delvis lysåpent.
Moh.: 300.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Dårlig. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Gyteting påbegynt. Ingen voksne individer. 1 eggklase.
Fisk: Nei.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.26.9"N 10°43'10.7"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 26.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 47/31.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank