www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Merraputten, Nordmarka

Merraputten, Nordmarka

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Myrtjern.
Areal: >250 m².
Største dybde:  Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 3 m.
Tilstand: Svak.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Lysåpent.
Moh.: 296.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Middels. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Gyteting påbegynt. Ingen voksne individer. 8 eggklaser.
Fisk: Ja.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 60°00'.04.0"N 10°44'39.3"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 26.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 60/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank