www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka

Myr syd for Nedre Blanksjø, Nordmarka

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Myrtjern.
Areal: <40 m².
Største dybde:  Ca. 2 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 1 m.
Tilstand: Svak.
Gjennomstrømning: Liten.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Skog.
Beliggenhet: Skog. Lysåpent.
Moh.: Ca. 225.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak. Bestanden får 2 av 10 poeng.
Gyteting avsluttet. Ingen voksne individer. 1–2eggklaser.
Fisk: Nei.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59° 58'.47.1"N 10°44'26.6"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 26.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 61/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank