www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Stålputtveien 35, Movatn, Maridalen

Stålputtveien 35, Movatn, Maridalen

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Pytt, søkk i fjell.
Areal: <4 m².
Største dybde:  0,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,3 m.
Tilstand: Middels, tørker angivelig ut om sommeren.
Gjennomstrømning: Ingen.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Boligfelt i skog.
Beliggenhet: Skogstomt på boligeiendom. Lysåpent.
Moh.: 300.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Dårlig/middels. Bestanden får 3 av 10 poeng.
Gytetid nettopp begynt. Ingen voksne individer. 4 eggklaser i en hop.
Fisk: Nei.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 60° 02'.09.9"N 10°48'39.7"Ø.(Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 25.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 69/239.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank