www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Vannsig på Brenners

Vannsig på Brenners

256-Voksenkollveien-30.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Vannsig.
Areal: Omkring 4 m².
Største dybde:  0,3 m.
Gj.snitt dybde: 0,2 m.
Tilstand: Dårlig, under gjengroing.
Gjennomstrømning: God.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Beite med enekeltstående bjørker. Lysåpent.
Moh.: 157.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak. Bestanden får 4 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. 5 voksne individer. 1520 eggklaser i en hop.
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 59° 59'.54.1"N 10°47'07.4"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 21.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 70/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank