www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Nesbekken, Maridalen

Nesbekken, Maridalen

21. Bekk nedenfor skogdam ved Nes. Maridalen2016.500.JPG
Dato: 21.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Bekk.
Areal: Omkring 100 m².
Største dybde:  0,4 m.
Gj.snitt dybde: 0,2 m.
Tilstand: God.
Gjennomstrømning: Stor.
Vegetasjon: 100 % av bunnen.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Bekk på jorde. Lysåpen.
Moh.: 169.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Gytetiden nettopp begynt. Ingen voksne individer. 70150 eggklaser for delt på to lokaliteter (1.: 70150 og 2.: 6).
Fisk: Ingen.
Geologi: Marin avleiring på granitt.
GPS-koordinater: 59° 59'.54.3"N 10°46'37.8"Ø og 59° 59'.53.1"N 10°46'37.5"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 21.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 70/2.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

21. Bekk nedenfor skogdam ved Nes. Maridalen2016.EggI.500.JPG
Dato: 21.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

21. Bekk nedenfor skogdam ved Nes. Maridalen2016.EggII.500.JPG
Dato: 21.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank