www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Gårdsdam, Hauger

Gårdsdam, Hauger

17.Hauger.Maridalen2016.500.JPG
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Dam.
Areal: Omkring 20 m².
Største dybde:  1,5 m.
Gj.snitt dybde: 0,5 m.
Tilstand: Middels.
Gjennomstrømning: Liten og sporadisk.
Vegetasjon: <20 % av bunnen.
Omgivelser: Jordbrukslandskap.
Beliggenhet: Beitemark. Lysåpent.
Moh.: 179.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak. Bestanden får 5 av 10 poeng.
Ingen voksne individer. 40–50 eggklaser.
Fisk: Ingen.
Geologi: Marinleire på granitt.
GPS-koordinater: 60° 00'.33.8"N 10°46'49.6"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 25.4.2016.
Eier: Privat.
Gnr./bnr.: 64/1.
Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2016.

17.Hauger.Maridalen2016.Egg.500.JPG
Dato: 25.4.2016. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank