www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Trollvann

Trollvann

Trollvann.jpg
Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 22 000 m².
Største dybde: 10 m.
Gj.snitt dybde: 5 m.
Tilstand, dam: Stabil.
Vegetasjon: 10 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Bekk.
Amfibier: Padde.
Tilstand, padde: Middels og stabil. Bestanden får 7 av 10 poeng.
23.5.2014: Midt i gytetiden. 12 padder.
Fisk: Ja, ukjent
Historikk: 
Dokumentert av Norsk Naturarv etter tips i 2014.
Omgivelser: I skog ved hytte, turvei og slalåmbakke.
Geologi: Granitt.
GPS-koordinater: 59°57'39.1"N 10°48'29.8"Ø. (Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Overvåkingsdato: 23.4.2014.
Kommentar til overvåking: .
Eier: Offentlig.

Trollvann-med-padde.jpg
Dato: 23.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

 


dot


blank