www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Østensjøvannet

Østensjøvannet

Østensjøvannet.jpg
Vestbredden. Dato: 30.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 0,29  km².
Største dybde: 3,2 m.
Gj.snitt dybde: 2 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: 10 % av bunnen.
Gjennomstrømning: Middels.Vann tilføres av Smedbergbekken, Bølerbekken og Ulsrudbekken og renner ut med Østensjøbekken.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Svak og ustabil. Bestanden får 1 av 10 poeng.
30.4.2013: Gytetiden avsluttet. To eggklaser ble sett.
Fisk: Abbor, gjedde, ørret, mort og sørv, mort,  karuss og brasme.
Historikk: Oppdaget i 2013 av Norsk Naturarv.
Omgivelser: Skog og parkområde.
Geologi: Morenejord.
Overvåkingsdato: 30.4.2013.
Kommentar: Frosk ble sett i bukter med siv. Vanndybde vurdert å være fra 0,2 m.

Østensjøvannet-egg.jpg
Froskeegg ved vestbredden. Dato: 30.4.2013. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank