www.naturarv.no

Hjem > Arkiv >  Rombeporfyr

Rombeporfyr

Denne bergarten er internasjonalt ytterst sjelden og således en av Norges geologiske spesialiteter.

Rombeporfyren er karakteristisk ved sin temmelig mørke, brunrøde, finkornete grunnmasse ispedd lyse feltspatkrystaller med linseformet eller rombisk tverrsnitt og med lengde opptil 1,5–2 cm.

Steinarten er en av Norges geologiske spesialiteter.


Rombeporfyr er skapt av lava for 295–285 millioner år siden. Bergarten finnes kun fire andre steder i verden utenfor oslofeltet; Kolahalvøya, Egypt, Kilimanjaro i Tanzania og på Mount Erebus på Sydpolen. Foto: Norsk Naturarv.

Rombeporfyren opptrer i to ulike former i Norge. Den første som gangbergart. Gangbergart er magma som er blitt presset gjennom sprekker eller ganger i undergrunnen, siden har magmaen kjølnet og blitt til stein. Siden har massene over blitt slitt ned over millioner av år slik at bergarten har kommet opp i dagen. Da opptrer den som lange striper i fremmed berg og skiller seg klart ut. De kan være alt fra noen cm til flere m brede og strekke seg over flere km. Rombeporfyr opptrer som gangbergart på Hadeland og på Heggholmen i Oslofjorden.

Den andre formen for rombeporfyr er der magmaen har kommet opp til overflaten og rent utover som lava. Kolsås er de størknete restene av ett lavautbrudd med over 100 m tykt lag med rombeporfyr. Krokskogstupet har en tykkelse på omkring 70 m, men er bygget opp av 13 ulike utbrudd.


Krokskogstupet i Ringerike, og Kolsås i Bærum danner rombeporfyren fjell. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank