www.naturarv.no

Hjem >  Ny lokalitet for hvitmure funnet

Ny lokalitet for hvitmure funnet

Den kritisk truete planten er fra tidligere kjent fra fire andre steder i landet. I 2011 ble en ny forekomst funnet i Nordmarka i Oslo.


Hvitmure i blomst. Foto: Norsk Naturarv. 29.6.2011.

Bestanden ble funnet under overvåking av planten drakehode på enger i Nordmarka. Dette er den største kjente bestanden som finnes i Oslo, og består av to blomstrende og 24 sterile individer. Individene står på en kalktørreng sammen med drakehode og knollmjødurt.

Hvitmure har hvite blomster, og blir 30–50 cm høy. Årets planter var 30 cm. Erfaringen fra Norsk Naturarvs overvåking er at det må systematisk leting til over år for å finne de mest sjeldne artene.

Norsk Naturarv begynte å overvåke hvitmure i 2005.

Les mer om overvåking av hvitmure.


dot


blank