www.naturarv.no

Hjem >  Ny lokalitet for orkideen knottblom funnet

Ny lokalitet for orkideen knottblom funnet

Den kritisk truete orkideen knottblom er kjent fra noen ytterst få steder i landet. Et av voksestedene er i Nordmarka i Oslo. I 2010 ble en ny forekomst funnet. Dette er den største kjente bestanden som finnes i Oslo, og besto av 30 blomstrende og 8 sterile individer.

Norsk Naturarv begynte å overvåke orkideen knottblom i 2005, men uten å gjenfinne arten på de kjente lokalitetene i Nordmarka i Oslo. I 2006 ble den funnet på en av tre myrer hvor den tidligere er beskrevet. I alt åtte individer sto i blomst. I 2009 ble to nye forekomster funnet. Knottblom besto i 2010 av 56 blomstrende og 15 sterile individer.


Knottblom (Microstylis monophyllos) er i Oslo og Akershus kjent fra Nordmarka i Oslo og Bergsmarka i Asker. Bildet er fra Nordmarka. Fotografert 18.7.2010. Foto: Roman Gramsz.

Knottblom blir ikke mer enn 30 cm høy. Orkideen kan derfor lett oversees. Årets planter var ikke høyere enn 10 cm. Dette kan kanskje skyldes den kjølige sommeren.

Arten har stor utbredelse, men har alle steder sparsomme forekomster. Knottblom er kjent fra færre enn 20 steder i Norge. Erfaring fra Norsk Naturarvs overvåking er at det må systematisk leting til over år for å finne de mest sjeldne artene. En del arter er oppført som mer sjeldne enn de kanskje er. Et tilfelle er planten krypjonsokkoll som gikk fra én kjent lokalitet i Oslo med rundt 20 blomstrende individer i 1999 til 21 dellokaliteter med over 1000 blomstrende individer i 2007.

Les mer om overvåking av knottblom.


Nyfunnet lokalitet for knottblom (Microstylis monophyllos) i Nordmarka i Oslo. Fotografert 18.7.2010. Foto: Roman Gramsz.


dot


blank