www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Sprengtjern, Østmarka

Sprengtjern, Østmarka

Areal: Ca. 200 m².
Største dybde: Ca. 5 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 2 m.
Tilstand, dam: God. Larver og voksne liten salamandere funnet, samt en spissnutet frosk
Amfibier: Spissnutet frosk og liten salamander.

Fisk: Karuss ble fanget i håven ved begge besøk, i 2009 ble også vak registrert.
Beliggenhet: Skog.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2009. Sprengtjern sørøst for Steinsrud ble undersøkt i 2003 med negativt resultat for amfibier. Vannstanden er lav grunnet drensgrøft i nordenden.
Omgivelser: Lund.
Undersøkt: 13.6.2009.

 


dot


blank