www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Lok. 4 ved Hestejordene

Lok. 4 ved Hestejordene

Areal: 40-50 m².
Største dybde: 50 cm.
Gj.snitt dybde: 40 cm.
Beskrivelse: Sørvestre dam i bekkedrag, omlag 75 m² stor skogsdam med middels skyggefull beliggenhet nord for dam lok. 1-3. 21. mai ble to småsalamandere observert, og en voksen buttsnutefrosk ble fanget i vannet. Den 27. mai var vannstanden sunket og dammen redusert til 1 m². Rumpetroll av vanlig frosk og padde ble funnet. Noen dager senere var dammen tørrlagt. I likhet med dam nr. 1 ble salamander ikke gjenfunnet etter at dammen fyltes med vann etter nedbørsperioden i juli.
Amfibier: Liten salamander, buttsnutet frosk (vanlig frosk) og padde
Beliggenhet: Solrik til i åpent lende.
Høyde: Ca. 222 moh.
GPS-koordinater: 0602623-6647583.
Tilstand: pH 6,3, fargetall 60 (humuspåvirket) samt ionefattig (28 μS/cm).
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Leif Åge Strand på oppdrag av Norsk Naturarv i 2008. Dammen er ikke tidligere undersøkt.
Omgivelser: Boligstrøk.
Undersøkt: 21.5.2008.
Litteratur: Registrering av amfibier i Oslo i 2008.


dot


blank