www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvresetertjern

Øvresetertjern


Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Type: Tjern.
Areal: 29 600 m².
Største dybde: Ca. 6 m.
Gj.snitt dybde: Ca. 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite. Hovedsakelig starr.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Gjennomstrømning: Middels.
Vegetasjon: Ca. 10 % av bunnen.
Omgivelser: Åpent landskap omgitt av delvis av skog. Tilliggende veg og enkelte hus.
Beliggenhet: Sivbevokst bredde øst i tjernet. Lysåpent.
Moh.: 291.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, frosk: God. Det ble iakttatt 1 samling med eggklaser. Denne besto av rundt 30 eggklaser. Bestanden får 7 av 10 poeng.
Tilstand, padde: God. Det ble iakttatt 6 individer. Bestanden får 6 av 10 poeng.
Fisk: Ørret og ørekyte. Egne observasjoner.
GPS-koordinater: Alle GPS-posisjoner er UTM-WGS84).
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.4.07.
Eier: Oslo kommune?
G.nr/b.nr.: 34/1.

Historikk: Nyregistrert av Norsk Naturarv i 2007.

 

 


Området der froskeeggene ligger og hvor padde leker. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


Froskeegg i Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


Padde i Øvresetertjern. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

253-Voksenkollveien-30-egg.jpg
Dato: 10.4.2015. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank