www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Holmendammen

Holmendammen

Holmendammen. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 2200 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Starr og dunkjevler langs dammen vest- og nordside.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Amfibier: Buttsnutet frosk.
Tilstand, frosk: Sterk. Det ble iakttatt 3 samlinger med eggklaser. Disse besto av 15-25 eggklaser hver. Bestanden får 8 av 10 poeng.
26.4.2013: Rundt 12 frosker og 50 eggklaser. Eggene var nylagte til rundt tre døgn gamle.
9.4.2014: Ingen frosk. Rundt 20 eggklaser. Eggene så ut til å være omkring tre døgn gamle.
Fisk: Ørret, ørekyte og abbor.
Historikk: Nyregistrert. Første dokumentasjon av amfibier foretatt av Norsk Naturarv i 2007. Dammen er tidligere oppgitt å være tom for amfibier. (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Park i villastrøk.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 30.4.2007, 26, 30.4. og 2.5.2013, 10.4.2014 og 9.4.2015.
Eier: Oslo kommune.
G.nr./b.nr.: 27/331.


Området der alle de tre gyteområdene ligger. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.

Holmendammen-egg-2014.jpg
Froskeegg nord i dammen. Dato: 10.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.

Holmendammen-egg-II-2014.jpg
Froskeegg nord-vest i dammen. Dato: 10.4.2014. Foto: Norsk Naturarv.


Nyklekkete rumpetroll av vanlig frosk. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


Omgivelsene rundt bekkeoset der frosken legger egg. Dato: 30.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank