www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Snarøytjernet

Snarøytjernet

Snarøytjernet


Dato: 18.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 6000 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: Meget god.
Vegetasjon: Vegetasjon dekker 1/20 av dammen.
Gjennomstrømning: Ingen vanntilførsel.
Amfibier: Liten salamander og vanlig frosk.
Tilstand, liten salamander: Ukjent. Ingen dyr ble sett da det var for tidlig på våren.
Tilstand, vanlig frosk: God og stabil. Det ble iaktatt rundt 100 frosker fordelt på 3 eggleggingssteder. Stedet er angivelig gytedam til 300 frosker. Bestanden får 10 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Nyregistrert: Første dokumentasjon av vanlig frosk i 2007. Liten salamander er dokumentert tidligere (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Tjern i villastrøk.
Geologi: Kambrosilur.
Overvåkingsdato: 18.4.2007.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 43/272.


Under Norsk Naturarvs årlige overvåking av amfibier oppdaget stiftelsen en ny og stor forekomst på Snarøya, Bærum, Akershus. Dato: 18.4.2007. Foto: Norsk Naturarv.


dot


blank