www.naturarv.no

Hjem >  Frosken gyter - vårens kanskje vakreste eventyr

Frosken gyter - vårens kanskje vakreste eventyr

Frosken er den av amfibiene som er tidligste ute i gytedammene. I disse dager samles de.

Etter dvalen på land søker froskene til bestemte vann med en gang isen går. Froskens paring og egglegging varer omtrent en uke. Frosken er et nattaktivt dyr, men under gytingen er de dagaktive. Hannene kaller på hunnene ved å kvekke. Rundt dammen høres kallingen som en svak knurring.


Under Norsk Naturarvs årlige overvåking av amfibier oppdaget stiftelsen en ny og stor forekomst i Snarøytjernet på Snarøya, Bærum, Akershus. Dato: 18.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Ved å gjennomgå amfibiedammer under gytingen er det mulig å telle antall frosker som tilhører dammen samt se hvor stor produksjonen er ved å telle eggklaser. En gjennomsnittelig dam (500 - 2000 m²) med få amfibier har 10 - 20 frosker, en god dam har 50 - 100 og de beste har 100 - 200. Størrelsene på dammen spiller hovedrollen, men ikke alltid. Tilsynelatende ser det ut til at blir det færre enn 10 individer (5 hunner og 5 hanner) så er bestanden i en kristisk fase og forsvinner. Derfor er det sjelden færre enn 10 eggklaser ses i en dam.


Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.


Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

Froskene foretrekker å gyte på samme tid og samme sted angivelig for å minske risikoen for at både de selv og yngelen skal bli spist. Hver hunn legger 500 - 6000 egg. Eggene legges slik at de klekkes raskt. Gunstigste område i dammer og tjern er på nord- og østsiden og inntil bredden. Her her det mest sol og det grunne vannet blir raskere varmet opp.


Oslos største froskedam i byggesonen er Alnadammen i Alnaparken og teller omkring 100 frosk. Dato: 19.04.07. Foto: Norsk Naturarv.

En god froskedam kan fremvise rundt 100 frosk på 1 m².


dot


blank