www.naturarv.no

Hjem >  Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006

Overvåking og registrering av insekter i Oslo kommune i 2006

Nasjonalt senter for insektskartlegging (NSI) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, har i samarbeid med Norsk Naturarv videreført kartleggingen av utvalgte insektsarter og potensielle biotoper for disse på noen av øyene i Indre Oslofjord i 2006.

Drakehodeglansbille
Foto: Lars Ove Hansen

Ni rødlistearter var utgangspunktet for overvåkning. Dette var sangsikade, klapregresshoppe, liten lakrismjeltsekkmøll, alantstengelvikler, alantfjærmøll, lakrismjeltblåvinge, heroringvinge, lindepraktbille og drakehodeglansbille. Under arbeidet ble det fanget tusenvis av andre insekter som bifangst. Ved gjennomgang av dette materialet fremkom det flere andre rødlistearter. Overvåkningen fanget således opp flere rødlistearter enn planlagt.

Områdene som registreres var som i fjor Nakholmen, Heggholmen, Bleikøya og Lindøya. Nytt for året er at også Hovedøya og Bygdøy er med i undersøkelsene.

  application/pdfInsektsrapport 2006 (pdf)

dot


blank