www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Voksenkollveien 19

Voksenkollveien 19

Dam, Voksenkollveien 19

Fotografert 08.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 0 m².
Største dybde: 0 m.
Gj.snitt dybde: 0 m.
Tilstand, dam: Tørrlagt.
Vegetasjon: Ungbjørk.
Gjennomstrømning: Liten, bekk.
Amfibier: Ingen/utgått.
Fisk: Ingen.
Historikk: I 1988/89 ble det registrert padde i dammen. Areal var da 160 m². Dybde var oppgitt å være i snitt 3 m og 4 m på sitt dypeste.
Omgivelser: Skogstomt.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 08.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/84.


dot


blank