www.naturarv.no

Hjem >  Kategorier for ulike truete arter, ny for 2006

Kategorier for ulike truete arter, ny for 2006

Utdødd i Norge RE (Regionally Extinct)

Kritisk truet CR (Critically Endangered)

Sterkt truet EN (Endangered)

Sårbar VU (Vulnerable)

Nær truet NT (Near Threatened)

Datamangel DD (Data Deficient)

GI (Ikke oppført i den norske rødlisten, men på den globale)


dot


blank