www.naturarv.no

Hjem >  Riksrevisjonen kritiserer myndighetene

Riksrevisjonen kritiserer myndighetene

Riksrevisjonen har gjennomgått myndighetens arbeid med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvalte verneområder. Konklusjonen er at manglende evne til å omsette miljøambisjoner til konkrete tiltak preger myndighetenes arbeid.
Riksrevisjonens undersøkelser har avdekket svakheter i planarbeidet med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold og forvalte verneområder. Pressemeldingen og revisjonsrapporten kan leses her

 


Kammarimjelle er en av de utrydningstruete artene som ikke overvåkes. Foto: Torbjørn Røberg.


dot


blank