www.naturarv.no

Hjem >  Holder stand ved Akershus festning

Holder stand ved Akershus festning

På Akershus festning har den utrydningstruete hunderoten en av sine siste skanser. Planten lever her og på tre andre steder i Norge. Ved festningsmuren har arten noen få, men stabile forekomster.

Med Norsk Naturarvs gjenoppbyggingsprosjekt er hunderot etablert i to urtehager med frø fra Akershus festning. Den siste urtehagen er oppført i Gamlebyen i Oslo. Urtehagene er et ledd i å styrke artens overlevelse i landet samtidig som planten lettere blir tilgjengelig for innbyggerne.


Hunderot inngår i Norsk Naturarvs overvåkings- og gjenoppbyggingprogram.
Frø ble innsamlet fra Akershus festning i 2002. Disse inngikk i Norsk Naturarvs frøbankprosjekt og blir dyrket i stiftelsens urtehage.


Hunderot i urtehagen.


dot


blank