www.naturarv.no

Hjem >  Orkideen knottblom gjenfunnet

Orkideen knottblom gjenfunnet

Den kritisk truete orkideen knottblom ble funnet i Nordmarka. Planten er kjent fra noen fåtallige myrer i området, men har ikke blitt sett på flere år.
Norsk Naturarv begynte å overvåke orkidéen knottblom i 2005, men uten å gjenfinne arten på de kjente lokalitetene i Nordmarka. I år ble den funnet på en av tre myrer hvor den tidligere er beskrevet. I alt 8 individer sto i blomst.


Knottblom (Microstylis monophyllos) er i Oslo og Akershus kjent fra Nordmarka i Oslo og Bergsmarka i Asker. Bildet er fra Nordmarka. Fotografert 14.07.06. Foto: Arild Andresen.

Orkidéen blir ikke mer enn 30 cm høy. Planten kan derfor lett overses. Arten har stor utbredelse, men har alle steder sparsomme forkomster. Knottblom er kjent fra færre enn 20 steder i Norge.

Les mer om overvåking av knottblom.


dot


blank