www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > OvervĂ„king >  Dellokalitet 15

Dellokalitet 15

2007
Lokalitet 1. Dellokalitet 15. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 69 blomstrende.
Areal: 5x3 m.
Miljø: Bekkekløft, nesten tørr. Mye tyrihjelm langs kanten. 
GPS-koordinater: 0598884-6660701.
Første gang sett: 07.07.2006.
Overvåkningsdato: 26.06.2007.
Eier: Løvenskiold.2006
Lokalitet 1. Dellokalitet 15. Nesseterdalen, Oslo.
Individer: 17 blomstrende.
Areal: 5x3 m.
Miljø: Bekkekløft, nesten tørr. Mye tyrihjelm langs kanten. 
GPS-koordinater: 0598884-6660701.
Første gang sett: 07.07.2006.
Overvåkningsdato: 07.07.2006.
Eier: Løvenskiold.


dot


blank