www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Planter > Overvåking >  Dellokalitet 6

Dellokalitet 6


Kart utarbeidet i 2009.

Lokalitet 1. Dellokalitet 6. Nesseterdalen, Oslo.
Individer:
2010: 119 blomstrende. Innenfor et område på 17x9 m. GPS-koordinater: 0598837 – 6660905
2007: 121 blomstrende.
2006: 12 blomstrende.
2005: Ca. 100 blomstrende.
Areal: 150x30 m
Miljø: Granskog med innslag av bjørk. Halvskygge. Urterik skogbunn sammen med: Aconitum firmum, Actea spicata, Alnus incana, Anemone nemorosa, Betula sp., Circaea alpina, Galium odoratum, Paris qudrifolia, Picea abies, Hepatica nobilis, Oxalis acetosella, Polygonatum verticillatum, Pteridium aquilinum, Ranunculus repens, Stachys silvatica, Dentaria bulbifera, Sorbus aucuparia, Stellaria media og Urtica dioica.
Tilstand: Stabil.
Skjøtsel: Ikke utført. Unødvendig.
GPS-koordinater: 0598815 – 6660918. (Alle GPS-posisjoner er UTM - WGS84).
Første gang sett: 2003.
Overvåkningsdato: 19.6.2005, 7.7.2006, 25.6.2007 og 24.6.2010.
Eier: Løvenskiold.

Eier: Løvenskiold.


 dot


blank