www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Dr. Holmsvei 15, Besserud

Dr. Holmsvei 15, Besserud

Dam, Dr. Holmsvei 15


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 110 m².
Største dybde: 1,5 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: God vanntilførsel. Bekk renner ut i dam.
Amfibier: Buttsnutet frosk og padde.
Tilstand, frosk: Sterk og stabil. Det ble iakttatt 28 eggklaser. Bestanden får 9 av 10 poeng.
Tilstand, padde: Ingen/utgått?
Fisk: Ingen.
Historikk: Dammen er oppgitt kun å være gytedam for padde (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Villahage med skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 18.4.2007.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 33/65.
Kommentar: Årsaken til amfibiebyttet, fra padde til frosk, kan skyldes at paddebestanden har forsvunnet og at frosken har en nyetablering. En annen årsak kan være at rumpetroll lå til grunn for artsbestemmelsen, men disse ble feilvurdert.


Tilnærmet alle de 28 froskeeggene lå i denne klasen. Foto: Norsk Naturarv.

 

 


dot


blank