www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Voksenkollveien 30, nedre dam, Voksenkollen

Voksenkollveien 30, nedre dam, Voksenkollen

Dam nedre, Voksenkollveien 30


Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 140 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 5 m.
Tilstand, dam: Middels, god vannstand, men den mye trær som skygger.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Stor vanntilførsel. Bekk renner ut i dammen fra øvre dam.
Amfibier: Vanlig frosk.
Tilstand, frosk: Svak og stabil. Det ble kun iakttatt 2 eggklaser, begge døde. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ingen
Historikk: Dammen er oppgitt å være gytedam for vanlig frosk (Sandaas, 1996).
Omgivelser: Skog ved villahage og vei.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 33/1090.


dot


blank