www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > OvervĂ„king >  Hovindammen

Hovindammen

Hovindammen

Fotografert 11.05.06. Kl. 13:40.
Foto: Norsk Naturarv.

 

 

Areal: 5500 m².
Største dybde: 4 m.
Gj.snitt dybde: 3 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Lite, dekker 3 % av dammen.
Gjennomstrømning: Vanntilførsel fra bekk.
Amfibier: Stor salamander og liten salamander.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, få dyr iaktatt.
Tilstand, liten salamander: Svak og stabil. En salamandere sett. Salamandertettheten vurderes å være 1 per 50 m². Salamander kun sett i sivet NØ i dammen. Bestanden får 1 av 10 poeng.
Fisk: Ja. Stim med gullfisk iakttatt i 2016. Muligens "gullfarget" sølvkaruss (Carassius auratus).
Historikk: Stor salamander første gang registrert i 2007 av skoleelev. Liten salamander registrert i 1988-89.
I 2013 ble Norsk Naturarv meddelt av en privatperson at både stor og liten salamander ble sett i Hovindammen 1967-71. Den gangen ble det også observert små fisk.
Omgivelser: Parkanlegg i by.
Geologi: Granitt/leire.
Overvåkingsdato: 11.05.06.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 122/1.

 

 


dot


blank