www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Øvre Gjersrud

Øvre Gjersrud

Fotografert 11.05.06. Kl. 12:30.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 200 m².
Største dybde: 3 m.
Gj.snitt dybde: 1 m.
Tilstand, dam: Dårlig. 90% gjengrodd og nesten ingen dybde.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten/ingen.
Amfibier: Spissnutet frosk og buttsnutet frosk.
Tilstand, spissnutet og buttsnutet frosk: Middels/dårlig og i tilbakegang. Ingen frosk ble sett. På gården Øvre Gjersrud ble det fortalt at det noen dager hvert år kryr det med småfrosk fra dammen. Siste sett 2005. Bestanden får 2 av 10 poeng.
Fisk: Ingen.
Historikk: Første dokumentasjon på amfibier i dammen ble gjort i 1988-89.
Omgivelser: Skog i kant av gårdstun.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 11.5.2006.
Eier: Oslo kommune.
G.nr/b.nr.: 172/123


dot


blank