www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Bånntjernveien 5

Bånntjernveien 5

Dam, Bånntjernveien 5

Fotografert 10.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 500 m².
Største dybde: 6 m.
Gj.snitt dybde: 4 m.
Tilstand, dam: God.
Vegetasjon: Jevnt fordelt.
Gjennomstrømning: Liten.
Amfibier: Stor salamander, liten salamander og padde.
Tilstand, liten salamander: Ukjent, ingen dyr iakttatt.
Tilstand, stor salamander: Ukjent, ingen dyr iakttatt.
Tilstand, padde: Fire dyr iaktatt.
Fisk: Ingen iaktatt. Angivelig ble det satt ut ørret i 1980.
Historikk: Stor og liten salamander dokumentert i 1988/89. Padde påvist 14.4.2007
Omgivelser: Villahager og skog.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.5.2006 og 14.4.2007.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 35/137.


dot


blank