www.naturarv.no

Hjem > Naturarven > Biologisk mangfold > Planter og dyr > Amfibier > Overvåking >  Huldreveien 14

Huldreveien 14

Dam, Huldreveien 14

Fotografert 10.05.06.
Foto: Norsk Naturarv.

Areal: 0 m².
Største dybde: 0 m.
Gj.snitt dybde: 0 m.
Tilstand, dam: Utslettet.
Vegetasjon: Ingen.
Gjennomstrømning: Ingen.
Amfibier: Ingen/utgått.
Fisk: Ingen.
Historikk: I 1988/89 ble det registrert vanlig frosk i dammen. Dammens størrelse var på 150 m² med største dybde på 4 m og med et gjennomsnitt på 3 m. Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune, innvilget sletting av dammen i anledning boligbygging.
Omgivelser: Boligstrøk.
Geologi: Granitt.
Overvåkingsdato: 10.05.06.
Eier: Privat.
G.nr/b.nr.: 35/224.


dot


blank